Pakking i kasser

Det er viktig at det som pakkes inn i trekasser blir sikret på en best mulig måte.
Pallegrossisten har bred erfaring med logistikk og sikkerhet ved transport. I enkelte tilfeller har kunder forespurt Pallegrossisten om å stå for plassering og sikring av utstyr i kasser som kunden har bestilt. Dette er en spesialtjeneste som kan forespørres, men normalt vil kunden selv stå for pakkingen. Pallegrossisten kan selvsagt merke på sidene av kassen hvordan den skal løftes, noe som er spesielt viktig når produktene som skal plasseres inni kassen har ujevn vekt.

Pallegrossisten kan i enkelte tilfeller bistå kunden under hele prosessen:

Produksjon av trekasser -> Pakking i kasser -> Avsempling og sikring -> Dokumentasjon -> Klar for levering.

Ta kontakt med Pallegrossisten på forhånd dersom pakke-tjeneste står på ønskelisten. Det er ofte både tidkrevende og ressurkrevende å pakke produkter i kasser på en sikker måte og krever god planlegging og gjerne sikringskalkyler (noe kunden selv må besørge).

Se eksempel under på utstyr og deler som våre kunder har pakket på en betryggende måte i trekasser som Pallegrossisten har bygget i henhold til kundens krav og spesifikasjoner.