Leverandør som tar ansvar

Verdier  BærekraftSamfunnsansvar

Kjernen i virksomheten: Pallegrossisten AS er en bærekraftig og miljøvennlig nisjebedrift basert på:
1) resirkulering / gjenbruk av Europaller og Eingangspaller, 
2) levering av alu-produkter som lages av det metallet som det finnes mest av på kloden,
3) produksjon av spesialkasser og spesialpaller for stor og for små kunder — bygget av bio-sikkert treverk, som selvsagt er en råmaterial som er fornybar og resirkulerbar, og
4) salg av Nanuk plastkofferter, plastpaller og emballasje-tilbehør som kan gjenvinnes og resirkuleres.
Navet i vår sirkulære økonomi er å gjenvinne og gjenbruke Europaller. Sammen med våre kunder sørger vi for at hundrevis av tonn med trevirke blir gjenbrukt i stedet for å skrotes som avfall. I tillegg til brukte paller, produserer Pallegrossisten nye Eingangspaller av varmebehandlet material og selger nye Europaller. Alle kunder som trenger det får miljø-sertifikat for nye paller og trekasser  som Pallegrossisten produsert. 

Verdier som ligger til grunn for Pallegrossistens daglig drift er:

  • Personlig kundeservice,
  • Rask levering,
  • Miljøvennlige, bærekraftige produkter
  • Kvalitet i alle ledd, og
  • Fleksibilitet.

Fremtidsrettet: Mens mange snakker om tilrettelegging for sirkulær økonomi er Pallegrossisten alt i full drift som grønn bedrift. Vi resirkulerer flere 1000 paller hver måned. Alt som blir til overs av trevirke fra produksjonen eller fra trevirke som vi hjelper våre kunder med å avhende blir brukt til brikett-produksjons (for industrivirksomheter).
For kunder som lar oss få hente paller for resirkulering tar vi også med annet trevirke. Hver måned forhindrer Pallegrossisten at over 100 tonn trevirke havner som (rest)avfall, samtidig som kundene sparer renovasjonskostnader. Det er vinn-vinn-samarbeid som monner for miljøet

.            Velkommen til en hyggelig handel – og god, gammeldags service!


Bærekraft og livsløp-vurdering

Tre er en fornybar ressurs. Og det er en miljøvennlig ressurs. Mens skogen vokser «spiser” den CO2. Og når trevirket tilbakeføres til naturen, så skjer det i form av gjødsel. Selv trevirke som brennes avgir langt mindre CO2 enn det treet forbruker før det høstes til industribruk.

Her er noen fakta om bruk av trevirke i følge Norsk Treteknisk Institutt:

> Bruk av tre bidrar til å motvirke drivhuseffekten.

> Tilveksten i norske skoger er større enn hogsten.

> Norske skoger drives etter bærekraftsprinsipper.

> Treindustrien er en ren og ressurseffektiv industri.

> Norsk treindustri anvender alle råvarene fullt ut.

> Tre har positive miljøegenskaper.

> Tre og treprodukter kan gjenbrukes og gjenvinnes

> Tre og treprodukter har god holdbarhet.

Samfunnsansvar

Pallegrossisten ivaretar sitt samfunnsansvar på flere måter, både gjennom byggforvaltning og personalmessig. Pallegrossisten holder til i deler av det som tidligere hørte til Dale Fabrikker. I stedet for at byggene skulle bli stående tomme og forfalle, har byggene blitt oppgradert for mange millioner kroner. Oppgraderingen er kommentert positivt av naboer og av Vaksdal kommune, som også verdsetter at staben har vokst litt etter litt.

Kompetanse-overføring: I og med at noen av våre ansatte har gått eller om noen år vil gå over i pensjonistenes rekker har vi valgt å ansette fire nye medarbeidere det siste året. Dette sikrer rekruttering og kompetanse-overføring, noe som igjen er med på å trygge bedriftens eksistens og konkurranse-kraft.

Langsiktig, lokalt engasjert aktør: Det hører også med at Pallegrossisten har automatisert behandling og sortering av brukte paller, samt GPS-styrte trucker som kjører stabler med paller inn og ut av lageretasjene. I 2019 ble en automatisert palle-spikrings-maskin satt i drift og i 2020 tok staben i bruk en ny, CNC-styrt sag som kan kappe hele bunter med trevirke. Resultatet er at Pallegrossisten har økt fleksibilitet knyttet til produksjon av nye paller og trekasser.


Fokus: Maskinene har også gjort Pallegrossisten mer konkurransedyktig, ved at økt effektivitet har motvirket økte materialkostnader. Samlet gjør dette Pallegrossisten til en langsiktig samfunnsaktør, med produksjon/lager på Dale og administrasjon i Osterøy Næringspark. Ved flere anledninger har Pallegrossisten sponset lokale kulturarrangement og ved egne sosiale samlinger velges lokale leverandører — som ofte er basert på å ivareta gamle (mat) tradisjoner. Med dyktige medarbeidere, som jobber raskt, tilegner seg ny erfaring og kompetanse, og fokus på sikkerhet har Pallegrossiten gode utsikter for varig  drift og positiv utvikling av virksomheten.Når det kommer til stykke, kan alle forretningsmuligheter summeres med disse tre ordene: Mennesker, produkt og fortjeneste (“people, product and profit”). Med mindre du har et godt team, kan du ikke gjøre mye med de andre to.»

– Lee Iacocca (1924-2019), legendarisk leder for amerikansk bilindustri